Nawigacja

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Dyrektor - mgr inż.Zenon Iszczuk

Wicedyrektor - mgr Elżbieta Wiater

 

Szkoła Podstawowa w Siemirowicach

mgr Teresa Czaja                                     nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Agnieszka Keller                               edukacja wczesnoszkolna, rytmika, muzyka

mgr Ewelina Zdziebko                              edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Czechowicz-Kaczmarek        edukacja wczesnoszkolna

mgr Alicja Jeka                                        edukacja wczesnoszkolna

mgr Malwina Reszkowska                        edukacja wczesnoszkolna, j.angielski

mgr Agnieszka Gutowska                         język polski, historia

mgr Wioleta Szlęk                                   przyroda, religia

mgr Dorota Marczykowska                       matematyka

Pani Jolanta Węsierska                            zajęcia techniczne, wf

mgr Magdalena Ponarad                           język angielski

mgr Emila Dettlaff                                    język kaszubski

mgr Marian Gembel                                 zajęcia komputerowe

mgr Małgorzata Kulikowska-Perzan          język polski, nauczanie indywidualne

mgr Mirella Formela- Leik                        religia

mgr Marta Długowolska                           język niemiecki

mgr Katarzyna Filar                                 biologia, chemia

mgr inż. Wioleta Grabowska                    fizyka

mgr Marlena Korda                                 muzyka

mgr Barbara Wetta                                 biblioteka

mgr Ewa Nowacka                                 pedagog

Pani Manuela Juńczyk                            nauczyciel świetlicy

mgr Alicja Wieczorek                             logopeda

 

 

Publiczne Przedszkole w Siemirowicach

1. mgr Marzena Grzanka                              edukacja przedszkolna

2. mgr Karolina Medwid                                edukacja przedszkolna

3. mgr  Anna Kaszubowska                          edukacja przedszkolna

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
    ul. Szkolna 15
    84-313 Siemirowice
  • 0-59 86 11-433

Galeria zdjęć